สวัสดีครับ เว็บไซต์ pss82.net เป็นเว็บส่วนตัวของตัวแทนเท่านั้น เพื่อสร้างรากฐานของความมั่นใจให้กับทุกครอบครัว ข้อมูลต่างๆไม่ใช้สัญญาๆจะอยู่ในรูปของกรมธรรม์ที่ บริษัทเอไอเอ ออกให้เท่านั้น ข้อมูลในเว็บเเพื่อ ชักช่วน ให้เข้าใจในเรื่องของประกันชีวิต เช่นกรมธรรม์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ สะสมทรัพย์ รวมถึงการออกกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น

 


ประกันชีวิต เพื่อหลักประกันของครอบครัว

เพื่อหลักประกันของครอบครัวการประกันชีวิตเป็นการสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับครอบครัว เพื่อให้มั่นใจว่า หากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์จะช่วยบรรเทาความ เดือดร้อนของครอบครัวผู้อยู่เบื้องหลังได้ การที่หัวหน้าครอบครัวเลือกทำประกัน ชีวิตไว้ก็เท่ากับว่าได้สำรองเงินก้อนใหญ่ไว้ให้ครอบครัวในช่วงเวลาที่ยาก ลำบาก แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความรัก ความห่วงใยของหัวหน้าครอบครัวได้เป็น ดูเพิ่มเติม....

ประกันชีวิต เพื่อการสะสมทรัพย์

อย่างดีการออมเป็นวิธีการบริหารเงินอันชาญฉลาด คุณสามารถวางแผนอนาคตให้มั่นคงขึ้นได้ด้วยกรมธรรม์กลุ่มสะสมทรัพย์ของเอไอเอ ที่จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะเดินไปถึงเป้าหมายที่คุณวางแผนไว้อย่างแน่นอน พร้อมรับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มความอุ่นใจให้ครอบครัวและคนที่คุณรัก รวมถึงสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท ดูเพิ่มเติม....

ประกันชีวิตแบบบำนาญ (ลดหย่อนภาษี)

เอไอเอ บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้ ที่พร้อมการันตี เงินคืนบำนาญให้คุณรองรับช่วงเวลายามเกษียณ ทำให้คุณไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณ ดูเพิ่มเติม....

ประกันอุบัติเหตุ เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล

การประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทันที ทุกที่ทุกเวลา 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย และการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัย ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือส่งผลให้ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียชีวิต บริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย. ดูเพิ่มเติม....

ประกันชีวิต เพิ่มเติมในด้านประกันสุขภาพค่ารักษาพยาบาล

สัญญาเพิ่มเติม คือความคุ้มครองส่วนเพิ่มจากสัญญาหลัก สัญญาเพิ่มเติมมีหลายประเภท เช่น สัญญาเพิ่มเติมทุพพลภาพ สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล สัญญาเพิ่มเติมโรคมะเร็ง สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ ซึ่งแต่ละประเภทของสัญญาเพิ่มเติมจะให้ความคุ้มครองต่างกัน ดูเพิ่มเติม....
ผ่านการรับรอง

Copyright © 2011 All rights reserved.

หมายเลขทะเบียนพานิชย์อีเล็กทรอนิกส์ : 3101700645149