โทรหาตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ


ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์

การออมเป็น วิธีการบริหารเงินอันชาญฉลาดคุณสามารถ ว่างแผนอนาคตให้มั่นคงขึ้นได้ด้วยกรมธรรม์สะสมทรัพย์ ของเอไอเอ ที่จะช่วยให้คุณเดินทางถึงเป้าหมายอย่าง แน่นอน รวมถึง สิทธิลดหย่อนภาษี 100,000 บาท.

ประกันชีวิตแบบบำนาญ

เอไอเอ บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้ ที่พร้อมการัตีเงิน คืนบำนาญให้คุณรองรับช่วงเวลายามเกษียณ ทำให้คณ ไม่ต้องกังวลกับค่าใช่จ่าย สิทธิลดหย่อนภาษี 200,000 บาท.

 
ประกันภัยกลุ่ม

ประกันกลุ่มคือ การจัดสรรสวัสดิการให้กับพนักงานที่ทำ ประจำในองค์กรธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยที่มีรูปแบบ ของสวัสดิอการอย่างหลากหลายให้กับองค์กรหรือนายจ้าง ได้เลือกอาทิ ประกันชีวิต อุบัติเหตุ สุขภาพ.

ประกันชีวิตควบการลงทุน

กรมธรรม์ประกันชีวิต ควบการลงทุน เป็นอีกช่องทาง การสะสมเงินออมและเพิ่มโอกาศในการลงทุนให้กับท่าน แล้วท่านยังได้รับความคุ้มครองชีวิตตลอดระยะเวลา กรมธรรม์.

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทันที ทุกที่ทุกเวลา 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย ต้องเข้ารับการรักษาหรือสูญเสีย ชีวิต บริษัทเป็นผู้รับภาระ หรือทดแทนผู่เอาประกัน.